Viser muligheder for vækst

Matrix tager gætteriet ud af det essentielle og sværeste stadie i innovationsprocessen: Den første del. Gennem Matrix får vore kunder et komplet billede af deres specifikke marked, får identificeret og vurderet deres vækstmuligheder, samt modtager en klar fremadrettet plan for beslutninger.

I modsætning til de generaliserede ad-hoc fremgangsmåder til forståelse af markedet, søger Matrix systematisk efter de skjulte muligheder for fremtidig vækst. For alle højt prioriterede muligheder leverer vi en detaljeret forståelse af de vigtigste faktorer for succes, og en præcis skridt-for-skridt plan til udviklingsprocessen. Matrix er et lige effektivt værktøj for både produktrenovation og -innovation.

Implementering af Matrix i begyndelsen af innovationsprocessen har hjulpet vore kunder til at forbedre succesraten med op til 6½ gang i forhold til branchens norm.