Tri*m Customer Experience – Bygger en forbrugercentreret vækststrategi

Kunderne er fundamentet for virksomhedens vækst og virksomhedens vigtigste aktiv. Loyale kunder forbruger mere, oftere og agerer som overbevisende ambassadører for din virksomhed og dit varemærke. Bibeholdelse af eksisterende kunder er typisk mere kost-effektivt end rekruttering af nye kunder til at erstatte dem.

Alt dette viser, at pleje af kunderelationen og realiseringen af deres potentiale er essentielt for virksomhedens vækst.

Tri*m Customer Experience er vores verdensledende løsning. Den anviser de ændringer, der vil have størst direkte indflydelse på væksten i og fastholdelsen af kunder, og den leverer en kraftig indikator af langsigtet virksomhedssucces med sit TRI*M Index. Vi forbinder vores ”nøglemål” til eksterne virksomheder for at sikre, at de katalyserer vækst og leverer investeringsafkast. Vores ekstensive database med over 16,300 studier leverer informationen, der giver vores resultater kontekstuel sammenhæng.   

 

TRI*M Corporate Reputation – Konstruerer virksomhedens uhåndgribelige aktiver

Et stærkt selskabsomdømme er kritisk for at beskytte og vækste din virksomhed. Et godt selskabsomdømme tiltrækker kunder, medarbejdere, investorer og virksomhedspartnere, og giver støtte fra de indflydelsesrige og andre vigtige interessenter.

TRI*M Corporate Reputation måler, styrer og overvåger selskabsomdømmet på tværs af alle relevante interessentgrupper med en uforlignelig evne til at forbinde resultater til den offentliggjorte mening online og offline. Værktøjet leverer handlingsorienterede anbefalinger og præcise planer for styringen af omdømmet for at opnå og bibeholde vækst.

Ved at levere interessent-specifikke benchmarks, en forståelse af forventninger og en identificering af faktorerne der driver selskabsomdømmet, gør vores fremgangsmåde os i stand til at overvinde omdømme-risici, løfte vigtige styrker og definere effektiv selskabsadfærd og kommunikationsstrategier for alle tilskuere.

 

TRI*M High Performance Organisation (HiPO) – Skab en stærkt performende organisation

Medarbejderne er vigtige i konstruktionen af stærke kunderelationer og leveringen af varemærkets løfter.

Hos TNS ved vi, at virkelighedens højt performende organisationer går længere end blot medarbejdertilfredshed, for at opnå dygtighed i de fire kerneområder: at have i sandhed engagerede medarbejdere, stærk ledelse, en stab der er på linje med virksomhedensmål, og strategi og organisatorisk effektivitet. Succes i alle fire områder er en nøgle til aktivering af vækst.

TRI*M High Performance Organisation leverer en omfattende ramme, der identificerer virksomhedens styrker, muligheder og prioriterer områder for forbedring. Værtøjet giver meningsfulde vigtige præstationsindikatorer til overvågning af den fremtidige succes.

 

TRI*M Product Experience – Hold hvad dit varemærke lover

Succesrige selskaber har produkter, der holder hvad de lover. De imødekommer og overstiger kundernes forventninger ved at sikre, at kundens erfaringer er i overensstemmelse med de fordele der kommunikeres.

TRI’M Product Experience leverer en præcis forståelse af kundens anvendelseserfaringer og hvordan disse harmonerer med forventningerne til dit produkt og din service.

Ved at måle erfaringer af vigtige elementer i marketing (eksempelvis produktets særpræg, promovering, pris, placering og emballering), afslører vi hvilke elementer, der har størst indflydelse på den overordnede tilfredshed, og hvor kunderne ser særlige styrker og svagheder. Forståelsen vi leverer giver en krystalklar indsigt, præcise planer for optimering af produkt og en effektiv fokusering af marketingstrategien for at katalysere vækst igennem genkøb og loyalitet.