Vi tilbyder vækst gennem grundig og kompetent kvalitativ research

TNS Qualitative

TNS Gallups kvalitative afdeling arbejder for både private virksomheder og offentlige organisationer og er Danmarks mest rutinerede på sit felt. Vi består af fem moderatorer, hver med flere hundrede fokusgrupper og dybdeinterviews bag sig og hver med sine specialer – eksempelvis etnografi, coaching og facilitering, kvalitative online undersøgelser, eyetracking, innovationsforløb, håndterings- og usability tests, koncept- og kommunikationsevaluering, segmentering- og positioneringsstudier, shopper research og meget mere. Vi har erfaring inden for samtlige brancher, og flere af os har tidligere arbejdet som analyseindkøbere og evner derfor at se verden med vores kunders briller. 

Vores fokus er på vores kunders vækst, og enhver undersøgelse gennemført hos os afsluttes med grundige rekommandationer baseret på den indhentede viden og vores generelle viden om de forskellige markeder og brancher. Vi arbejder tæt i teamet for at nå frem til kernen i vores kunders forretning og designe den bedste analysetilgang og tale med de rigtige forbrugere og interessenter. Samtidig kan vi trække på et verdensomspændende netværk af mere end 500 erfarne moderatorer i TNS koncernen, når der er brug for særlig ekspertise eller research på tværs af landegrænser.  

 • Online kvalitative metoder

  De gængse metoder for kvalitativ research er fokusgrupper, dybdeinterviews og observationer. Men man kan også samle forbrugerne i et virtuelt rum.

  Med en online platform skabes en unik mulighed for at indsamle real-life oplevelser, mens det sker, idet din målgruppe logger på hjemmefra eller på farten via et mobilt medie. Med muligheden for at uploade videoer og billeder kan vi få et visuelt, etnografisk indblik i målgruppens dagligdag. Det er samtidig en meget fleksibel løsning, da vi ikke er bundet af tid og sted. Forbrugerne kan give feedback, når de selv har tid og lyst fra steder overalt i landet, hvilket betyder muligheden for optimal geografisk spredning og research blandt endog meget specifikke målgrupper.

  TNS Gallup har stor erfaring med online platforme, og vi skræddersyr den optimale løsning til jer ud fra jeres forretningsmæssige udfordring. I det virtuelle rum kan vi ikke bare diskutere tanker, holdninger og handlinger med din udvalgte målgruppe men også få konkret feedback på produktideer og kommunikationsmateriale. Vi har samtidig mulighed for at inddrage et større antal respondenter og kombinere kvalitative og kvantitative metoder gennem rangerings-spørgsmål og afstemninger, der giver overblik over tendenser og prioriteringer.

 • Innovation med TNS Gallup’s kvalitative team

  Såvel private som offentlige organisationer er i rivende udvikling på grund af en stadig mere presserende erkendelse af vigtigheden af aktivt at inddrage brugere – og borgere – for at skabe succesfulde innovationer. 

  Hos TNS Gallup er vi opmærksomme på dette, og har gennem flere år arbejdet tæt sammen med et bredt udsnit af private og offentlige kunder om løsningen af deres unikke innovationsudfordringer ud fra disse ”nye” præmisser. Vi har erfaringer med innovationsprojekter inden for brancher som healthcare, telecom, fmcg og finans samt kommuner, interesseorganisationer og institutioner mv.

  Vores målsætning er først og fremmest at skabe en positiv forskel ved at udvikle innovationsstrategier, der fører til nytænkning i praksis. Herunder at bygge bro mellem kunden og dennes brugere, at aktivere kunden som en central ressource i hele udviklingsprocessen, at understøtte kundens egen kreativitet, passion og innovationskompetencer, og endelig at facilitere implementeringen af idéer til konkrete handlinger.

 • Kommunikationstest

  Der er typisk mange penge involveret, når en virksomhed planlægger en kommunikationskampagne, så hvorfor ikke bruge en brøkdel af budgettet på at teste reklameplatformen før lancering og få optimeret de gode ideer og sorteret de dårlige fra? 

  TNS Gallup har stor erfaring med pre-test af kommunikation på en lang række markeder. Typisk pre-tester vi på storyboards eller animatics med henblik på at optimere den planlagte kommunikation, før kunden har finansieret de færdige film og i værste fald spildt en masse penge. Reklamebureauer er ofte de største kritikere af pre-tests, men vi kender flere af slagsen, som har været glade for TNS Gallups arbejde med test af kommunikation og det input, som vi kan præsentere efter at have prøvet deres ideer op imod den målgruppe, som reklamen henvender sig til.  

  Vi kan teste kommunikation online, i dybdeinterviews eller i traditionelle fokusgrupper.

 • Positioneringsstudier

  Det er almindeligt kendt at succesfulde brands følger med tiden og holder sig opdaterede med ændringer på markedet og i forbrugernes behov og efterspørgsel. Det kan derfor være en god idé at holde et vågent øje med, hvordan dit brand opleves af og appellerer til forbrugerne.

  En positioneringsanalyse er i den forbindelse et værdifuldt værktøj, der kan give vigtige input til, om dit brand stadig appellerer til forbrugerne og differentierer sig positivt fra konkurrenter, eller om en justering eller re-positionering vil være hensigtsmæssigt. Nøglespørgsmålene kan her være: Hvori ligger dit brands konkurrencemæssige fordel, og kan denne skærpes/forbedres? Hvad er den optimale tilgang for at tiltrække et særligt segment og stadig være i overensstemmelse med den overordnede strategi? Det er nogle af de spørgsmål, som TNS Gallup kan hjælpe med at besvare. 

  Vores kvalitative konsulenter har stor erfaring med positioneringsstudier på en lang række markeder. Vi udforsker forskellige positioneringsretningers styrker og svagheder, så potentialet for vækst kan identificeres og udnyttes.

 • Health Care Research

  Viden er helt centralt for at styrke eller bevare brugen af et medicinsk varemærke: Hvad driver markedet inden for et givet behandlingsområde, hvor skal vi fokusere markedsføringen, hvilken position har vores præparat/produkt på markedet, hvordan er konkurrentbilledet, hvilken rolle spiller patienten i behandlingsvalget, og hvad er udskrivningsmønsteret? Det er nogle af de spørgsmål, som TNS Gallup kan hjælpe jer med at besvare. 

  TNS Gallup har mange års erfaring inden for det medicinske felt med kompetencer inden for såvel recept-pligtig som håndkøbsmedicin. Vi indsamler viden fra en lang række sundhedsspecialer og har hurtig og nem adgang til patienter med diagnoser som diabetes, allergier, depressioner, ASTMA, KOL m.m. Derved kan vi give jer indsigt i jeres målgruppes specifikke behov og holdninger. 

  I TNS Gallup kvalitetssikrer vi vore undersøgelser og resultater og garanterer jer en høj kvalitet i kontakten med sundhedsvæsenet, og ved at anvende de nyeste analysemetoder og kanaler i dialogen med sundhedspersoner og patienter, kan vi hjælpe med at sikre, at I får den nødvendige viden om markedet.