Nyeste resultater – Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark

Establishment Survey, 1. halvår 2018

Hovedoverskrifter:

  • 74 % af danskere 12 år+ så ”film, serier eller tv” via en streamingtjeneste

  • Traditionelt distribueret tv når ud til 75 % af danskerne (12år+)

  • 6 streamingtjenester ses af mere end 10 % af danskerne minimum ugentligt

  • Netflix er den største streamingtjeneste og dernæst kommer DRTV, Viaplay, YouSee og TV 2 PLAY, som tjenester danskerne siger de bruger mest tid på

 

Udviklingen i andel af sening fordelt på streaming og traditionelt distribueret indhold

Andel af sening 1 hh 2018

 

Udviklingen i %-fordelingen af seningen blandt streamingtjenesterne

Udvikling i andel af blandt streamingtjenester 1hh 2018

Se den fulde rapport ved at klikke på linket øverst på denne side.

 

Establishment Survey baggrund

Kantar Gallup beregner hver dag de danske seertal for parterne bag den ny Seer-Undersøgelse samt alle øvrige aktører i markedet. Dette gøres ved hjælp af flere paneler og datakilder, som alle bidrager til et samlet seertal for broadcastet indhold set på såvel traditionelt tv som pc/laptop, tablet og smartphone.

Repræsentativiteten i panelerne sikres ved løbende at gennemføre en undersøgelse, Kantar Gallup Establishment Survey, som hovedsageligt tjener det formål at fastlægge den korrekte panelsammensætning på udvalgte variable. Panelernes sammensætning holdes dagligt op imod disse targets og vejes derefter. Sekundært tjener Establishment Survey det formål at give et overordnet billede af tv & streaming markedet.

Metode

Kantar Gallup Establishment Survey består af 10.000 årlige interviews blandt danskere på 12 år og over. Resultaterne rapporteres hvert kvartal. En andel af undersøgelsen gennemføres som CATI interviews (telefon) og en andel udføres som selvudfyldelsesskemaer (via web).

Resultaterne vejes efter køn, alder, husstandsstørrelse, geografi og udtrækssandsynlighed.