Holdning til praktiserende læger og lægevagten (juni 2007)

Holdning til praktiserende læger og lægevagten (juni 2007)