Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2017

De nye læsertal for 1. halvår 2017 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 1. halvår 2016 og 2. halvår 2016 sammenlignet med 1. halvår 2017.

Morten Kromann-Larsen

Director