Stor skepsis overfor e-handel i Danmark

Stor skepsis overfor e-handel i Danmark

Camilla Kann Fjeldsøe

Associate Director