Befolkningens holdning til store vindmøller (april 2007)

Befolkningens holdning til store vindmøller (april 2007)

Camilla Kann Fjeldsøe

Associate Director